Tirgus izpēte "Apmācības pakalpojumu sniegšana RP SIA "Rīgas satiksme" darbiniekiem"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

apmācības pakalpojumu sniegšana RP SIA „Rīgas satiksme” darbiniekiem

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu apmācības pakalpojumu sniegšanā RP SIA „Rīgas satiksme” darbiniekiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma uz vienu gadu noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. februārim.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi