Tirgus izpēte "Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (autobusa depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusa depo Nr.7), būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija”, Kleistu iela 28 (autobusa depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusa depo Nr.7),  būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tālr.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, mob.tel. 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma procedūras dokumentāciju izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkuma daļā ir paredzēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā tiks vērtētas projektēšanas izmaksas un būvprojekta vadītāja pieredze.  

 

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 29. novembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.6. 

Pielikums Nr.7.

Pielikums Nr.8.

20361862
Citi saziņas veidi