Tirgus izpēte „Bīstamo un ražošanas atkritumu apsaimniekošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu bīstamo un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: „Bīstamo un ražošanas atkritumu apsaimniekošana”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieku spējas, tirgus cenas un tehnikās specifikācijas atbilstību plānotā iepirkuma realizēšanai. Pieteikumā tirgus izpētē iekļautā informācija palīdz Pasūtītājam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 24. februāra plkst. 11.00.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi