Tirgus izpēte „Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu iegāde labiekārtošanas darbiem Rīgā Airītes ielā 7 un Murjāņu ielā 58”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu iegāde

labiekārtošanas darbiem Rīgā Airītes ielā 7 un Murjāņu ielā 58, Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu iegādē teritorijas labiekārtošans darbiem Rīgā Airītes ielā 7 un Murjāņu ielā 58, Rīgā”.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas veikt būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumus labiekārtošanas darbiem Airītes ielā 7 un Murjāņu ielā 58, Rīgā”, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvātu noslēgt būvdarbu būvuzraudzības līgumu, ja līgumcena nepārsniegs 42 000,00 EUR bez PVN.

Informāciju par būvprojektu skatīt tīmekļvietnes adresē:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85669

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu,
norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 30. augusta plkst. 15.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: nora.vikmane@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes  kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste Nora Vikmane (tālr. 29358678; nora.vikmne@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Būvniecības nodaļas vecākais inženieris Pēteris Kipļuks (tālr. 24770567, peteris.kipluks@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20361862
Citi saziņas veidi