Tirgus izpēte "Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve”"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai objektam “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve””

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz telefona numuru 67104930 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 4.janvārim, plkst.16.00.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai veikt objektu apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, e-pasts: Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv.

Pieteikumu un piedāvājumu “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība “Ūdeņraža trolejbusu remontdarbnīcas ēka – īslaicīgas lietošanas būve”” skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi