Tirgus izpēte "Būvprojekta izstrāde sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanai divos objektos"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Būvprojekta izstrāde sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas ierīkošanai divos objektos

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 12. septembra plkst.10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20361862
Citi saziņas veidi