Tirgus izpēte "Būvuzraudzības veikšana tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem 5. un 7. tramvaja maršrutos"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvuzraudzības veikšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts” (1.daļa) un objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. Rīga, 7.tramvaja maršruts” (2.daļa)

Aicinām iesniegt piedāvājumu būvuzraudzības veikšanai objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts” un objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. Rīga, 7.tramvaja maršruts”.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Lindu Kupli, mob.tel. 26012603, e-pasts: linda.kuple@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja līgumcena pārsniegs Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežu.

Būvprojekts par iepirkuma 1.daļu pieejams tīmekļvietnē: https://failiem.lv/f/pgetvv5v5   

Būvprojekts par iepirkuma 2.daļu pieejams tīmekļvietnē: https://failiem.lv/f/jsasbnx4j

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 9. augustam, plkst. 10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20361862
Citi saziņas veidi