Tirgus izpēte “Četru ēku jumtu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par četru ēku jumtu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena būs zem 42000,00 euro bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai, ja līgumcena būs 42000,00 euro bez PVN vai vairāk.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Sintiju Kristapuri (mob.26736167, sintija.kristapure@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: sintija.kristapure@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 28.martam.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Projektēšanas uzdevums Nr.1.

Projektēšanas uzdevums Nr.2.

Projektēšanas uzdevums Nr.3.

Projektēšanas uzdevums Nr.4.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Līgums noslēgts ar SIA “Vides projektu studija ” (reģ.Nr. 40003595690)

Līgumcena: 38 640,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi