Tirgus izpēte „CNC frēzes piegāde” (pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

CNC frēzes piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu CNC frēzes piegādei.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Iepirkumu procedūra „CNC frēzes piegāde”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu provizorisko līgumcenu un pārbaudītu nākotnes iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasību atbilstību, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 30. maija plkst. 12.00.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums ar piedāvājuma formu.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi