"Datorizēto darbvietu un serveru aprīkojuma operatīvās uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi vienam gadam”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

datorizēto darbvietu un serveru aprīkojuma operatīvās uzturēšanas un atbalsta
pakalpojumi vienam gadam

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu datorizēto darbvietu un serveru aprīkojuma operatīvās uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi vienam gadam.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma uz vienu gadu noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja piedāvājuma summa nepārsniegs 41 999 euro, vai atklātās iepirkumu procedūras izsludināšanai. Informējam, ka ikviena tirgus dalībnieka viedoklis ir svarīgs, lai sagatavotu kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju.

Ja Jums ir jautājumi par par RP SIA „Rīgas satiksme” datorizēto darbvietu un serveru aprīkojumu, sazinieties ar Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāju Ilzi Tenbergu (67104877, ilze.tenberga@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. martam.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi