Tirgus izpēte „Datortehnikas komponenšu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu datortehnikas komponenšu piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt datortehnikas komponentes, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt noslēgt piegādes līgumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu,
norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 4. marta plkst. 11.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Informācijas sistēmu atbalsta daļas vadītāja Ilze Tenberga (67104877, Ilze.Tenberga@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma forma.

Līgums noslēgts ar SIA “CAPITAL” (reģ.Nr. 40003088497)

Līgumcena: 19 238,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi