Tirgus izpēte „Dezinfekcijas līdzekļa roku un virsmu apstrādei piegāde”

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu dezinfekcijas līdzekļa roku un virsmu apstrādei piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku dezinfekcijas līdzekļa roku un virsmu apstrādei viena litra cenas piedāvājumus, lai izdevīgā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 9. maija plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un cenas piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

 

20361862
Citi saziņas veidi