Tirgus izpēte „Dīzeļdegvielas piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu dīzeļdegvielas piegādei.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Kvalifikācijas sistēma „Dīzeļdegvielas piegāde” vai iepirkumu procedūra „Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas piegādi”.

Kvalifikācijas sistēma apraksts: kvalifikācijas sistēma ir iespējamo piegādātāju saraksts, kura mērķis ir atlasīt un uzturēt kvalificētu piegādātāju sarakstu, kas nodrošinātu Pasūtītājam iespēju operatīvi, labā kvalitātē un ar atbilstošām garantijām iegādāties nepieciešamo dīzeļdegvielas daudzumu. Kvalifikācijas sistēmas dalībnieki tiek uzaicināti piedalīties cenu aptaujās par dīzeļdegvielas piegādi. Kvalifikācijas sistēmā var pieteikties jauni dalībnieki visā kvalifikācijas sistēmas darbības laikā.

Vispārīgās vienošanās ietvaros tiek atlasīts noteikts piegādātāju skaits un jauni dalībnieki nevar pievienoties un noslēgt šādu vienošanos.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms kvalifikācijas sistēmas vai iepirkuma procedūras izsludināšana par vispārīgās vienošanās noslēgšanu izsludināšanas apzināt tirgus dalībniekus, tirgus dalībnieku viedokli par cenas piedāvājumu veidojušām komponentēm, cenas piedāvājuma garantijas laika periodu un citiem saistītiem jautājumiem, lai izveidotu tirgus attīstības tendencēm atbilstošu kvalifikācijas sistēmu vai vispārīgo vienošanos, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 4. aprīlis (ieskaitot).

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikumu ar piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi