Tirgus izpēte "Dūmu novadīšanas sistēmu tehniskā apkope un pārbaude"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlaties iekārtas apskatīt, tad ir jāsazinās ar Pasūtītāja atbildīgo personu Māri Aleksandrovu pa tālr: 27844689.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Savu piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 7. februāra plkst. 10.00.

Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.2: Foto fiksācijas.

Līgums noslēgts ar SIA “HEINEX”  (reģ.Nr. 41203027371)

Līgumcena: 16 150,20 EUR bez PVN.

 

20361862
Citi saziņas veidi