Tirgus izpēte „Dzinēju galvu remonta pakalpojums”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

dzinēju galvu remonta pakalpojums

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu dzinēju galvu remonta pakalpojumam.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Iepirkumu procedūra „Dzinēju galvu remonta pakalpojums”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu provizorisko līgumcenu un pārbaudītu nākotnes iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasību atbilstību, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 26. maija plkst. 12.00.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums.

Tehniskā specifikāciju ar cenas piedāvājuma formu.

20361862
Citi saziņas veidi