Tirgus izpēte "Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi objektos, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pasūtītājs lietderības apsvērumu dēļ var izvēlēties slēgt līgumu uz vienu gadu un nerīkot iepirkuma procedūru pakalpojumam uz trīs gadiem.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Sintiju Kristapuri (mob.26736167, sintija.kristapure@rigassatiksme.lv).

Par pieprasījumu veikt objektu apsekošanu zvaniet Pasūtītāja kontaktpersonai Artūram Galītim uz tālruņa numuru 20297554.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: sintija.kristapure@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 19. aprīļa plkst. 15:00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Tehniskās specifikācijas pielikumi.

20361862
Citi saziņas veidi