Tirgus izpēte „Grunts sanācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde Kleistu 29” (pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu “Grunts sanācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde Kleistu 29”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (kopā ar aizpildītu piedāvājuma formu) sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 20. jūlija plkst. 14.00.

Pieteikums (ar grozījumiem 13.07.2022.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4 (ar grozījumiem 13.07.2022.)

Pielikums Nr.5

Atbildes uz komersantu jautājumiem

20361862
Citi saziņas veidi