Tirgus izpēte „Iesnieguma sagatavošana objekta Vienības gatvē 6 un 12, Rīgā „A” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

iesnieguma sagatavošana objekta Vienības gatvē 6 un 12, Rīgā „A” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu iesnieguma sagatavošanai objekta Vienības gatvē 6 un 12, Rīgā „A” kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt finanšu piedāvājumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 14. novembris.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi