Tirgus izpēte “Instrumenti Infrastruktūras daļas vajadzībām”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par instrumentu piegādi Infrastruktūras daļas vajadzībām. Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar vienu vai vairākiem piegādātājiem, kas piedāvājuši pasūtītājam tehniskajai specifikācijai atbilstošu preci ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (zemākā cena). Piegādātājiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par tām pozīcijām, kuras tie var piedāvāt, ir tiesības iesniegt piedāvājuma variantus.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruņa numuru 20224994 vai rakstiet uz e-pastu solvita.riekstina@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 14. janvāra plkst.12:00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Jautājumus un atbildes (13.01.2022.) skatīt šeit.

Līgumi noslēgti ar SIA “Stokker”  (reģ.Nr. 40003226944) un SIA “ESELO” (reģ.nr. 40003493909)

Līgumcenas: 9313,07 EUR bez PVN un 4530,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi