Tirgus izpēte „Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde un projekta iesnieguma formas aizpildīšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu izmaksu un ieguvumu analīzes (simplified cost-benefit analysis) izstrādē un projekta iesnieguma formas aizpildīšanā Connecting Europe Facility (CEF) projekta iecerei CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility - Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN)projektu atlases ietvaros.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt pieredzējušos pakalpojumu sniedzējus izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādē un projekta iesnieguma formas aizpildīšanā. Izdevīgāk piedāvājuma iesniedzējam Pasūtītājs ir ieinteresēts piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības. Vienlaikus Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas tiesības piedāvāt uz daļu pakalpojumiem, kurus paredz Darba uzdevums.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 13. oktobris.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums un piedāvājuma forma

Darba uzdevums

20361862
Citi saziņas veidi