Tirgus izpēte „Kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana vai remonts un bīstamo atkritumu apsaimniekošana un utilizācija”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, uzturēšana vai remonts un bīstamo atkritumu apsaimniekošana un utilizācija

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopē, uzturēšanā vai remontā un bīstamo atkritumu apsaimniekošanā un utilizācijā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu, kā arī līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu, uz trim mēnešiem vai līdz atklātā konkursā izvēlētā pretendenta līguma noslēgšanai.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 17. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju ar pielikumiem skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “EKO OSTA” (reģ. Nr. 40003428805)

Līgumcena: 33 392,63 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi