Tirgus izpēte „Karbamīda šķīduma deminiralizētā/dejonizētā ūdenī (AdBlue) piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu karbamīda šķīduma deminiralizētā/dejonizētā ūdenī (AdBlue) piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma formu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota vispārīgās vienošanas noslēgšanai ar pretendentiem, kuri iesniegs piedāvājumu tirgus izpētē. Tirgus izpētes pieteikumā noradītais finanšu piedāvājums būs izmantots pirmās karbamīda šķīduma deminiralizētā/dejonizētā ūdenī (AdBlue) piegādes tiesību piešķiršanai pretendentam, kurš iesniegt visizdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzam sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz elektronisko pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 26. janvārim.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līgums noslēgts (vispārīgā vienošanās) ar SIA “CrossChem”  (reģ.Nr. 40003888244) par 1.loti un SIA “GASCHEMA” (reģ.Nr. 44603001515) par 2.loti.

Līgumcena: 41000,00 euro bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi