Tirgus izpēte „Karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu karsto dzērienu tirdzniecības automātu izvietošanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības uz trim gadiem pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 9. martam

Pieteikumu skatīt šeit.

Piedāvājuma formu skatīt šeit.

Kārsto dzērienu izvietošanas vietas ārpus telpām skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi