Tirgus izpēte "Kontakttīkla balstu montāža mikropāļu pamatā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām iesniegt cenas piedāvājumu kontakttīkla balstu montāžai mikropāļu pamatā.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. +37126363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, mob.tel.: +371 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma procedūras dokumentāciju izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepirkumā piedāvājuma izvēles kritērijs plānots atbilstība prasībām un zemākā cena.

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 6. maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.2.1

Pielikums Nr.2.2

20361862
Citi saziņas veidi