“Kontakttīkla balstu montāža mikropāļu pamatā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par kontakttīkla balstu montāžu mikropāļu pamatā 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par kontakttīkla balstu montāžu mikropāļu pamatā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu iepirkuma procedūru. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātu un konkurenci neierobežojošu iepirkuma procedūru.

Par tirgus izpēti, lūdzam, sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Ingu Selecku, mob. tel. 29624366, e-pasts: inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Par Tehniskās specifikācijas nosacījumiem un pielikumos norādītajām detaļām, lūdzam, sazināties ar Elektrosaimniecības vadītāja vietnieku Jāni Šņori, mob. tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. marta plkst. 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu “Kontakttīkla balsta pamats” skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas 2.pielikumu “Ieliekamā detaļa ID1” skatīt šeit.

Būvdarbu izmaksu tāmi skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi