Tirgus izpēte “Kontakttīkla balstu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par “Kontakttīkla balstu piegāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un piegāžu grafika forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (mob.24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 5. aprīļa plkst.14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

20361862
Citi saziņas veidi