Tirgus izpēte „Kontroliera mobilās darbavietas aprīkojuma piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

kontroliera mobilās darbavietas aprīkojuma piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu kontroliera mobilās darbavietas aprīkojuma piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt kontroliera mobilās darbavietas aprīkojumu, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt noslēgt piegādes līgumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pasūtītājam ir tiesības pēc pretendenta iesniegtā piedāvājuma saņemšanas samazināt iegādājamo preču apjomus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 29. augusts.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: nora.vikmane@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste Nora Vikmane (tālr. 29358678; nora.vikmane@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Informācijas sistēmu atbalsta nodaļas vadītāja Ilze Tenberga (tālr. 67104877, ilze.tenberga@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi