Tirgus izpēte “Obligāto veselības pārbaužu veikšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par “Obligāto veselības pārbaužu veikšana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu. Tirgus izpētes ietvaros tiks izvērtēts, vai slēgt līgumu uz vienu vai diviem gadiem.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 1. decembra plkst. 12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit. 

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko piedāvājumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi