Tirgus izpēte "Par RP SIA “Rīgas Satiksme” drošības (apsardzes, videonovērošanas un piekļuves) sistēmu apkopi un remontu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvu piedāvājumu par RP SIA “Rīgas Satiksme” drošības (apsardzes, videonovērošanas un piekļuves) sistēmu apkopi un remontu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskās specifikācijas formas, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus atklāta konkursa procedūrai.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 15. novembrī plkst. 14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

20361862
Citi saziņas veidi