Tirgus izpēte "Pasākuma “Rīgas satiksmei - 20” organizēšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Pasākuma “Rīgas satiksmei - 20” organizēšana 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

 

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 3. oktobrim (ieskaitot).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi