Tirgus izpēte "Pašpatēriņa iekārtas un preces"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu pašpatēriņa iekārtu un preču piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma/piedāvājuma forma, norādot tajā nepieciešamo informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, Mob.tel.: 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena būs zem 42000,00 euro bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai, ja līgumcena būs 42000,00 euro bez PVN vai vairāk.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 15. martam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.1.1.

Pielikums Nr.1.2.

 

20361862
Citi saziņas veidi