Tirgus izpēte „Piecu 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu piecu 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrādē un autoruzraudzībā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma konkursa rīkošanai. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību, sazinieties ar Elektrosaimniecības vadītāja vietnieku Jāni Šņori (27808986; janis.snore@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 14. janvārim.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumus ar pielikumiem 6. un 28. apakšstacijas attiecīgi Alīses ielā 7A un Zunda krastmalā 1A, Rīgā jaunu 10kV kabeļa pieslēguma izbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumus ar pielikumiem 9. un 36. apakšstacijas attiecīgi Dainas ielā 2  un Veseta ielā 21, Rīgā jaunu 10kV kabeļa pieslēguma izbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu ar pielikumiem 30. apakšstacijas Kurpnieku ielā 2, Rīgā jauna 10kV kabeļa pieslēguma izbūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi