Tirgus izpēte “Profesionālo dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeru atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU

UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“Profesionālo dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeru atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai iegāde” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu profesionālo dinamometrisko atslēgu griezes momenta testeru atslēgu kalibrēšanai un sertifikācijai iegādē (2 gab.).

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Ja ir jautājumi, lūdzu sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu, e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv .

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 4. jūlijam.

Tirgus izpētes rezultātā piegādes tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi