Tirgus izpēte „Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” apakšstaciju transformatoru kameru durvju nomaiņa”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu transformatoru kameru durvju nomaiņai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar Pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Informējam, ka dalībai iepirkumā ir obligāti jāveic būvdarbu objekta apskati uz vietas. Lai saskaņotu laikus objekta apskatei dabā, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietnieku Konstantīnu Šaļnovu (26494111; konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 21. februāra plkst. 10.00.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

Tirgus izpēte izbeigta bez rezultāta.

20361862
Citi saziņas veidi