Tirgus izpēte “Sabiedriskā transportlīdzekļa krāsu un krāsošanas materiālu iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Krāsu un krāsošanas materiālu sabiedriskajiem transportlīdzekļiem iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu krāsu un krāsošanas materiālu sabiedriskajiem transportlīdzekļiem iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju par tehniskajā specifikācijā norādītajām vienībām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Zinaīdu Dziedātāju, mob.tel. 29412216, e-pasts: zinaida.dziedataja@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 25. februārim, plkst.12.00.      

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi