Tirgus izpēte „Stacionāro alkohola ietekmes pārbaudes sistēmu piegāde un izbūve”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu stacionāro alkohola ietekmes pārbaudes sistēmu piegādē un izbūvē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas tehniskos risinājumus (piedāvājumus), lai Pasūtītāja objektos izbūvētu stacionāro alkohola ietekmes pārbaudes sistēmas. Informējam, ka gadījumā, ja cenas piedāvājuma kopēja paredzamā līgumcena būs līdz 42 000,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa, Pasūtītājs apsvērs iespēju izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Papildus informējam, ka Pasūtītājs var uzaicināt pieteikumus iesniegušos tirgus dalībniekus uz papildu apspriedi vai sarunām, lai precizētu pieteikumā norādīto informāciju vai uzdotu papildu jautājumus. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 27. aprīlis (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma.

20361862
Citi saziņas veidi