“Stikla šķiedras detaļu (rezerves daļu) iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Stikla šķiedras detaļu (rezerves daļu) iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu stikla šķiedras detaļu (rezerves daļu) iegādē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas nosacījumiem un pielikumos norādītajām detaļām lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Valentīnu Nikolajevu, mob.tel. 26407312, e-pasts: valentins.nikolajevs@rigassatiksme.lv .

Tirgus izpētes dokumentācijā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. martam plkst.12.00.

Tirgus izpētes pielikumi Nr.1-8 ir pieejami šajā tīmekļvietnē: https://failiem.lv/u/ghusz33y9

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Nepieciešamo detaļu sarakstu un cenu piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi