Tirgus izpēte “Tehniski ekonomiskā izpēte tīro un nulles emisiju sabiedrisko transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (pagarināts iesniegšanas termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu par tehniski ekonomiskās izpētes tīro un nulles emisiju sabiedrisko transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā izstrādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, pēc iespējas norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci, kā arī veiktu līguma izpildes noteikumu precizēšanu. 

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 26. novembra pulksten 10.00.

20361862
Citi saziņas veidi