Tirgus izpēte "Telefonu centrāles un telekomunikācijas aparatūras atjaunināšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Telefonu centrāles un telekomunikācijas aparatūras atjaunināšana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā – finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai. Līguma izpildes termiņš: 6 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.24771817, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu ar aizpildītu piedāvājuma formu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. decembra  plkst. 12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi