Tirgus izpēte "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei un uzraudzībai darbu izpildes laikā, objektu civilās aizsardzības shēmu un telpu evakuācijas plānu izstrādei"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei un uzraudzībai darbu izpildes laikā, objektu civilās aizsardzības shēmu un telpu evakuācijas plānu izstrādei 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei un uzraudzībai darbu izpildes laikā, objektu civilās aizsardzības shēmu un telpu evakuācijas plānu izstrādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noteiktu un raksturotu attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzētu atklātā konkursa noteikumus (t.sk., Vispārīgās vienošanās noteikumus).

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru  67104927 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Par pieprasījumu veikt objekta apskati zvaniet Pasūtītāja kontaktpersonai Drošības daļas vadītājam Mārim Aleksandrovam uz tālruņa numuru 27844689.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 28. decembrim plkst. 10.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādei un uzraudzībai darbu izpildes laikā, objektu civilās aizsardzības shēmu un telpu evakuācijas plānu izstrādei" skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Teritorijas plānu skatīt šeit.

Papildus informāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi