Tirgus izpēte "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Kleistu iela 28, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām iesniegt cenas piedāvājumu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanai Kleistu ielā 28, Rīgā.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. +37126363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Māri Aleksandrovu, mob.tel.: +37127844689, e-pasts: maris.aleksandrovs@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja līgumcena pārsniegs Ministru kabineta noteikto līgumcenas robežu.

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 5. maijam, plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

20361862
Citi saziņas veidi