Tirgus izpēte "Valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tālr.: 26363225 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 8. janvārim, plkst.11.00.

Pieteikumu tirgus izpētei "Valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā" skatīt šeit.

1. pielikumu skatīt šeit.

2. pielikumu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: AS “CEĻU PĀRVALDE” (reģ. Nr. 40003034263)

Līgumcena: 35 190,73 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi