Tirgus izpēte "“Zemēšanas un zibensaizsardzības sistēmu izbūve RP SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošās vilces apakšstacijās” būvprojektu izstrāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu ““Zemēšanas un zibensaizsardzības sistēmu izbūve RP SIA “Rīgas satiksme” īpašumā esošās vilces apakšstacijās” būvprojektu izstrāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikums, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noslēgtu līgumu. Plānotais pakalpojuma sniegšanas termiņš: 5 mēneši no līguma noslēgšanas.

Ja Jums rodas jautājumi:

  • par tirgus izpētes norisi: sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu, tālr. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv);
  • par tehniska rakstura informāciju: sazināties ar Infrastruktūras daļas Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas Elektroietaišu ekspluatācijas inženieru Artūru Galīti, tālr. 20297554, arturs.galitis@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 18.jūlijam plkst.14.00. 

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20361862
Citi saziņas veidi