"Tramvaju Škoda 15T1, 15T2 un 15T2A kondicionieru remonts"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Tramvaju Škoda 15T1, 15T2 un 15T2A kondicionieru remonts

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par Tramvaju Škoda 15T1, 15T2 un 15T2A kondicionieru remontu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma slēgšanu uz 2 (diviem) gadiem.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru  26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 30.aprīļa plkst. 12:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju, kā arī tehnisko un finanšu piedāvājumu skatīt šeit. 

 

20361862
Citi saziņas veidi