"Trolejbusa remonta estakādes iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par trolejbusa remonta estakādes iegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par trolejbusa remonta estakādes iegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam kvalitatīvu preci ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (t.sk. cenu).

Jautājumu gadījumā, vai arī, lai apskatītu esošās remonta estakādes, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru  26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 27.aprīļa plkst. 12:00.

Pieteikumu un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Finanšu un tehnisko piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehnisko zīmējumu skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi