Dienas biļete

Biļetes veids Cena EUR
24 stundu biļete 5.00
3 dienu biļete 8.00
5 dienu biļete 10.00
  • Biļetes derīgas 12 mēnešus kopš iegādes brīža.
  • Dienas biļete pieejama Rīdzinieka kartē, personalizētajā, nepersonalizētajā un dzeltenajā e-talonā, kā arī koda biļetes lietotnē.
  • Biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi