Laika biļete

Biļetes veids

Cena

EUR

Viena 90 minūšu biļete

1.50

Divas 90 minūšu biļetes

3.00

Desmit 90 minūšu biļetes

15.00

90 minūšu biļeti var izmantot, reģistrējot braucienu katrā izmantotajā transporta līdzeklī. Pēdējo biļetes reģistrāciju var veikt 89. minūtē no pirmās reģistrācijas brīža un braukt līdz galapunktam.

  • Jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods.
  • Viena 90 minūšu biļete pieejama Rīdzinieka kartē, personalizētajā, nepersonalizētajā un dzeltenajā e-talonā, kā arī koda biļetes lietotnē.
  • Divas vai desmit 90 minūšu biļetes pieejamas Rīdzinieka kartē, personalizētajā un nepersonalizētajā e-talonā, kā arī koda biļetes lietotnē.
  • Biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi