Laika biļete

 • Biļešu cenas

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  1 stundas biļete

  2.30

  24 stundu biļete visos maršrutos

  5.00

  3 dienu biļete visos maršrutos

  10.00

  5 dienu biļete vienam maršrutam

  9.00

  5 dienu biļete visos maršrutos

  15.00

  5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā*

  25.00

  * 5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā ir ielādējama tikai zilajos e-talonos

 • Biļešu cenas Rīdzinieka kartes īpašniekiem

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  1 stundas biļete 

  1.15

  2 stundas biļetes 

  2.30

  4 stundas biļetes 

  4.60

  5 stundas biļetes 

  5.75

  10 stundas biļetes 

  10.90

  20 stundas biļetes 

  20.70

  50 stundas biļetes 

  50.60

  1 stundas biļete brīvdienām

  0.60

  2 stundas biļetes brīvdienām

  1.20

  10 stundas biļetes brīvdienām

  6.00

  5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā*

  15.00

  *aktivizējas tikai tad, ja e-talonā nav ielādēti citi biļešu veidi.

   

   

 • Biļešu cenas studentiem

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  1 stundas biļete

  0.30

  2 stundas biļetes

  0.60

  4 stundas biļetes

  1.20

  5 stundas biļetes

  1.50

  10 stundas biļetes

  2.85

  20 stundas biļetes

  5.40

  Biļetes ir derīgas "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos).

  Biļeti var iegādāties tikai tās pasažieru kategorijas, kurām Rīgas dome ir piemērojusi attiecīgos braukšanas maksas atvieglojumus (skatīt šeit), biļetes var iegādāties, tikai lietojot personalizēto zilo e-talonu vai Rīdzinieka karti.

 • Biļešu cenas strādājošajiem vecuma pensionāriem un izdienas pensionāriem

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  1 stundas biļete 0.60
  2 stundas biļetes 1.20
  4 stundas biļetes 2.40
  5 stundas biļetes 3.00
  10 stundas biļetes 5.70
  20 stundas biļetes 10.80

  Biļetes ir derīgas "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos).

  Biļeti var iegādāties tikai tās pasažieru kategorijas, kurām Rīgas dome ir piemērojusi attiecīgos braukšanas maksas atvieglojumus (skatīt šeit), biļetes var iegādāties, tikai lietojot personalizēto zilo e-talonu vai Rīdzinieka karti.

Vienu stundas biļeti var izmantot vienu stundu, vairākkārt iekāpjot jebkurā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā (katru reizi iekāpjot jaunā transporta līdzeklī, biļete ir jāreģistrē). Pēdējo vienas stundas biļetes reģistrāciju varat veikt 59.minūtē no pirmās reģistrācijas brīža un braukt līdz galapunktam. Gadījumā, ja stundas biļete beigusies, kāpjot nākamajā transportā, jāreģistrē jauna stundas biļete – to var izdarīt, ja e-talonā ielādētas divas vai vairākas stundas biļetes (pieejamas 1, 2, 4, 5, 10, 20 un 50 stundas biļetes). 

 • Derīgas "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (tramvajos, trolejbusos, autobusos);
 • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
 • biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi