Laika biļete

 • Biļešu cenas

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  1 stundas biļete

  2.30

  24 stundu biļete visos maršrutos

  5.00

  3 dienu biļete visos maršrutos

  10.00

  5 dienu biļete vienam maršrutam

  9.00

  5 dienu biļete visos maršrutos

  15.00

  5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā*

  25.00

  Biļetes ielādējamas tikai dzeltenajos e-talonos.
  *5 biļetes 24 stundām visos maršrutos izmantojamas 15 dienu laikā un ir ielādējamas tikai zilajos e-talonos. Biļetes aktivizējas tikai tad, ja e-talonā nav ielādēti citi biļešu veidi.

Vienu stundas biļeti var izmantot vienu stundu, vairākkārt iekāpjot jebkurā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā (katru reizi iekāpjot jaunā transporta līdzeklī, biļete ir jāreģistrē). Pēdējo vienas stundas biļetes reģistrāciju varat veikt 59.minūtē no pirmās reģistrācijas brīža un braukt līdz galapunktam. Gadījumā, ja stundas biļete beigusies, kāpjot nākamajā transportā, jāreģistrē jauna stundas biļete – to var izdarīt, ja e-talonā ielādētas divas vai vairākas stundas biļetes (pieejamas 1, 2, 4, 5, 10, 20 un 50 stundas biļetes). 

 • Derīgas "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos);
 • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
 • biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi