Mēneša biļete

Biļetes veids Cena EUR
Mēneša biļete 30,00
Mēneša biļete pasažieriem, kam piemērota Rīgas domes braukšanas maksas atlaide* 15,00
  • Derīga mēnesi no pirmās reģistrācijas dienas.
  • Braucienu skaits netiek ierobežots.
  • Pilnas cenas mēneša biļete pieejama Rīdzinieka kartē, personalizētajā, nepersonalizētajā un dzeltenajā e-talonā, kā arī koda biļetes lietotnē.
  • Mēneša biļete ar piemērotu Rīgas domes braukšanas maksas atlaidi pieejama Rīdzinieka kartē un personalizētajā e-talonā.
  • Jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods.
  • Biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

 

*Pasažieru kategorijām, kuras atbilst Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-208-sn (pedagogiem, izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālajiem darbiniekiem un ārstniecības procesā iesaistītajām personām, studentiem, daudzbērnu ģimeņu vecākiem)

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi