Mēneša biļete

 • Biļešu cenas

  Vienā maršrutā

  Cena

  EUR

  visām mēneša dienām

  35.00

  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena)

  30.00

  Visos tramvaju, trolejbusu, autobusu un minibusu maršrutos

  visām mēneša dienām 50.00 
  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena) 40.00
 • Biļešu cenas pedagogiem, izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālajiem darbiniekiem un ārstniecības procesā iesaistītajām personām*

  Vienā maršrutā

  Cena

  EUR

  visām mēneša dienām

  10.00

  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena) 

  8.00

  Visos tramvaju, trolejbusu, autobusu un minibusu maršrutos

  visām mēneša dienām

  16.00

  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena)

  12.00

 • Biļešu cenas studentiem*

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  vienam maršrutam visām mēneša dienām

  10.00

  visiem tramvaju, trolejbusu, autobusu un minibusu maršrutiem visām mēneša dienām

  16.00

 • Biļešu cenas daudzbērnu ģimeņu vecākiem*

  Biļetes veids

  Cena

  EUR

  vienam maršrutam visām mēneša dienām

  10.00

  visiem tramvaju, trolejbusu, autobusu un minibusu maršrutiem visām mēneša dienām

  16.00

 • Biļešu cenas strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem*

  Vienā maršrutā

  Cena

  EUR

  visām mēneša dienām

  25.00

  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena) 

  20.00

  Visos tramvaju, trolejbusu, autobusu un minibusu maršrutos

  visām mēneša dienām

  40.00

  mēneša darba dienām (pirmdiena līdz piektdiena)

  30.00

 • Biļete ir derīga mēnesi** no pirmās reģistrācijas dienas, derīgas tikai "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos) un minibusos (izņemot viena maršruta mēneša biļete);
 • braucienu skaits netiek ierobežots;
 • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
 • ar braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtību var iepazīties šeit un biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit;
 • biļetes ar atvieglojumiem iespējams ielādēt tikai personalizētajā e-talonā un Rīdzinieka kartē (ar kategorijām, kurām pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, var iepazīties šeit), bet biļetes bez atvieglojumiem iespējams ielādēt zilajos personalizētajos un nepersonalizētajos e-talonos, un Rīdzinieka kartē. 

*Biļetes par norādīto cenu pieejamas tām pasažieru kategorijām, kuras atbilst Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 89 

** Ja mēneša biļete iegādāta vienam vai vairākiem mēnešiem, biļetes derīguma termiņu nosaka no sākuma datuma līdz attiecīgajam nākamā vai cita mēneša datumam (to neskaitot), bet, ja kalendāra mēnesī attiecīgā datuma nav – līdz iepriekšējam datumam (to ieskaitot), izņemot gadījumus, ja darba dienās ir noteikta cita kārtība.

Citi biļešu veidi

80001919
Citi saziņas veidi