Mēneša biļete

Biļetes veids Cena EUR
Mēneša biļete 30,00
Mēneša biļete pasažieriem, kam piemērota Rīgas domes braukšanas maksas atlaide* 15,00
  • Derīga mēnesi no pirmās reģistrācijas dienas.
  • Braucienu skaits netiek ierobežots.
  • Pilnas cenas mēneša biļete pieejama Rīdzinieka kartē, personalizētajā, nepersonalizētajā un dzeltenajā e-talonā, kā arī koda biļetes lietotnē.
  • Mēneša biļete ar piemērotu Rīgas domes braukšanas maksas atlaidi pieejama Rīdzinieka kartē un personalizētajā e-talonā.
  • Jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods.
  • Biļešu izmantošanas kārtību un noteikumus skatīt šeit.

 

*Pasažieru kategorijām, kuras atbilst Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 89 (pedagogiem, izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālajiem darbiniekiem un ārstniecības procesā iesaistītajām personām, studentiem, daudzbērnu ģimeņu vecākiem)

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi