Bankas Citadele maksājumu karte ar e-talonu

 • Bankas maksājumu karte, kurā ir iestrādāts e-talons;
 • maksājumu kartes e-talona darbības termiņš vienāds ar kartes derīguma termiņu.

Kā tas darbojas?

 • Reģistrēt braucienu ar e-talonu maksājumu kartē var Rīgas sabiedriskajā transportā – autobusos, tramvajos, trolejbusos un ekspresbusos;
 • iekāpjot sabiedriskajā transportā, karte ar e-talonu jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam;
 • brauciens tiek reģistrēts, un pasažieris ir samaksājis par braucienu;
 • nauda par braucienu tiek ieturēta no maksājuma kartes konta nākamajā dienā;
 • braucienu skaits un summa tiks uzrādīta konta pārskatā Citadeles internetbankā.

Braukšanas biļešu cenas:

 • brauciena cena ir saskaņā ar "Rīgas satiksmes" cenrādi -  1,15 EUR par vienu braucienu;
 • ņemot vērā klienta braukšanas paradumus (maršruti, transporta veidi, biežums), kalendārā mēneša ietvaros braucienu maksai tiks atrasts un piemērots visizdevīgākais tarifs;
 • brauciena maksa mēneša ietvaros - tiklīdz braucienu summa sasniedz "Rīgas satiksmes" mēneša biļetes cenu, reģistrējot pārējos braucienus līdz tekošā mēneša beigām, maksa par braucieniem netiks ieturēta;
 • kalendārā mēneša ietvaros, sasniedzot  kādu "Rīgas satiksmes" noteiktu braucienu skaita biļetes veidu – desmito , divdesmito vai piecdesmito braucienu, tam tiks piemērota cena ar atlaidi;
 • tiklīdz braucienu summa sasniedz kādu no laika biļetes cenām (24h, 3 vai 5 dienas), par atlikušajiem braucieniem noteiktajā laika posmā nebūs jāmaksā;
 • e-talonam maksājumu kartē netiek piemērotas personalizētās atlaides (pensionāriem, studentiem utml.).

E-talona lietošanas nosacījumi:

 • lai norēķinātos par braucieniem, ir nepieciešama derīga maksājumu karte, un kartes kontā jābūt pozitīvam atlikumam;
 • ja kontā beigušies līdzekļi, klients saņems informatīvu īsziņu ar aicinājumu papildināt kontu. Ja tas netiek veikts, e-talona darbība tiek apturēta;
 • tiklīdz konts tiek papildināts, e-talona darbība tiek atjaunota, taču norēķināšanās par braucieniem būs iespējama 72 h laikā.

Detalizētu informāciju par e-talona darbību un braucienu maksu uzziniet citadele.lv.

Ja rodas problēmas ar maksājumu kartes vai e-talona darbību, lūdzam vērsties Citadeles bankas klientu atbalsta centrā pa tālruni: 67010000.

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi