Skolēna e karte

Aizpildiet anketu Skolēna e kartes saņemšanai

 

 • paredzēta kā Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēna apliecība;
 • lietotājiem piešķir tiesības saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrību (Rīgas iestāžu) un pašvaldības sadarbības partneru atvieglojumus, pakalpojumus un priekšrocības;
 • piešķir personām, kuras apgūst izglītības programmu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
 • piešķir personām, kuras apgūst izglītības programmu ārpus Rīgas reģistrētā vispārējās izglītības iestādē, bet kuras dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • piesaistīta vienam lietotājam;
 • satur klienta datus – fotokartīti, vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • lietot var tikai kartes īpašnieks;
 • derīguma termiņš tiek norādīts uz kartes vai kartes derīguma termiņš beidzas tad, kad skolēns beidz mācības;
 • izgatavota no plastikāta;
 • nozaudēšanas gadījumā ir iespējams bloķēt un atjaunot, nezaudējot apmaksātos pakalpojumus;
 • biļetes jāizmanto 12 mēnešu laikā no iegādes brīža, izņemot, ja mainās biļetes veida tarifs vai ja biļetes veids tiek anulēts un "Rīgas satiksme" ir noteikusi pārejas periodu biļetes veida derīgumam;
 • Skolēna e karti nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu;
 • pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota Skolēna e kartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85.
 • Saistībā ar personalizēto viedkaršu (personalizēto e-talonu) izmantošanu tiek veiktas fizisko personu datu apstrādes šādiem mērķiem.

Kas jāzina par Skolēna kartes saņemšanu 1., 5. un 10. klašu skolēniem?

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi